Revize elektřiny v bytě je důležitá.

Revize elektřiny patří mezi důležité aspekty bezpečnosti u elektrického zařízení. Pokud nevíte jak často revizi provádět níže se to dozvíte. Určitě jste se někdy s pojmem revize elektřiny setkali. Jedná se o kontrolu elektrických zařízení. Pokud se budeme konkrétně bavit o revizi elektřiny v bytě Revize-eletro-revtech tak ze zákona není povinná, a proto čistě záleží jen na majiteli daného bytu. Nicméně to neznamená, že revizi v bytě nebo ve svém rodinném domě není potřeba provádět. Revizi v bytě je potřeba udělat, pokud jste v bytě prováděli nějaké rekonstrukce, které měli dopad na elektroinstalaci v bytě.

žárovka

Můžeme se, zda například uvést novou elektroinstalaci v bytě z důvodu nové zásuvky nebo nových rozvodů elektřiny v bytě. Také se to týká větší opravy nějakého elektrozařízení. Zde by tedy před prvním spuštěním tato revize měla bezpodmínečně proběhnout. Můžete se nejen vyhnout nějakému pozdějšímu zkratu elektroinstalace anebo v horším případě předejít nebezpečnému zasažení elektrickým proudem.

oprava

Kdo může provádět elektrorevizi a jak dlouho to trvá?

Elektrorevize je technická činnost, kterou může provádět pouze vyškolená osoba. Tedy je k tomu potřebná kvalifikace, kterou by se Vám měl na požádání revizní technik prokázat. Proto je určitě dobré si revizního technika vybírat pečlivě u ověřené firmy nebo osoby samostatně výdělečně činné, která by měla disponovat recenzemi. Seznam revizních techniků, kteří provozují revize ve Vašem městě najdete vypsané na webu. A jak dlouho trvá samostatná revize v bytě? Nedá se to přesně určit a nejvíce záleží na rozsahu celé revize, kde spadá kromě samotné revize i sepsání revizního dokumentu. Taky záleží na typu revize a na stylu revizovaného objektu. Revize Vám dokáže odhalit i menší závady, které by mohly být pro byt do budoucna fatální. Jak už bylo uvedené může to nejen chránit Vaše zdraví, ale také majetek. Proto není dobré tyto revize přehlížet.

Cena elektroinstalace

Cenu elektroinstalaci Vám nedokážeme říci z jistotou, neboť záleží na rozsahu revize. Může se pohybovat od několika stovek až po několik tisíc.