Kompresorové oleje Molykote pro extrémně namáhané šroubové kompresory

Šroubový kompresor je jedním z typů rotačních kompresorů, využívá principu dvou vzájemně do sebe zapadajících šroubů, jejichž odvalováním se stlačený plyn (nejčastěji vzduch) dopravuje ze sacího otvoru do výpusti. Tato důmyslná zařízení se vyznačují velmi vysokým výkonem, extrémně dlouhou životností a relativně nízkou hlučností. Mají však větší rozměry a většinou se jedná o pevná zařízení. Využití nachází v průmyslových objektech pro velmi náročné provozní podmínky, kde je třeba stlačit velký objem plynu (vzduchu) v relativně krátkém čase.
stroje na výrobu.jpg
Některé šroubové kompresory jsou tzv. bezolejové a tam stačí mazat pouze čepy, ložiska a kluzná vedení, většinu se však jedná o standardní zařízení a tam se olej využívá ze třech důvodů:
· K odvodu tepla, vznikajícího při stlačování plynu (vzduchu).
· K mazání veškerých třecích ploch, nejvíce šroubového mechanismu.
· K utěsnění pohyblivých součástí a třecích ploch.
Princip mazání takového zařízení je jednoduchý – spolu se stlačovaným vzduchem proudí mezi šrouby i olej, vstřikuje se tam pomocí trysek a ihned po stlačení vzduchu je od něj znovu odloučen v odlučovači. V průběhu tohoto procesu se olej zahřívá, a proto se také musí v nepřetržitém koloběhu kompresorovou jednotkou chladit. Z toho vyplývá, že jde o velmi namáhané mazivo, s extrémními požadavky na kvalitu, jimž vyhovují například oleje Molykote. Každá výměna oleje však vyžaduje odstranit staré médium, propláchnout jej novým a rozhodně není vhodné vzájemně míchat různé typy olejů a také jejich výrobce. Rozhodujícími kritérii pro volbu maziva jsou:
· Počet motorových hodin (motohodin) v průběhu roku, tedy doba provozu kompresoru.
· Pracovní podmínky – prašnost prostředí, jeho teplota, požadavky na provozní výkon, vibrace atd.
· Hygienické požadavky – zda jde např. o zařízení v potravinářském průmyslu.
výrobní stroj.jpg

Olej v kompresoru mění časem barvu, která signalizuje brzkou výměnu

V průběhu práce pohyblivých mechanismů se kvalita oleje mění v závislosti na odpracovaném počtu hodin. Nový olej je čirý a po určité době se jeho barva mění na červenohnědé odstíny a ke konci životnosti barva přechází na tmavě hnědou až černou. Je to způsobeno nečistotami, které vznikají otěrem