Děti a internet


Děti a mládež jsou v posledních letech díky internetové síti izolováni od svých vrstevníků. Dnes a denně sedí u počítačů, tweetují, vytváří profily na mediálních sítích, sdílejí svůj život, chatují, a komunikují s přáteli a někdy i cizími lidmi prakticky nepřetržitě. Naše děti jsou na rozdíl od starších generací na všelijakých webových stránkách neustále. Média konzumují s velikým zájmem, zároveň pokud možno více médií najednou.

síť

Digitální generace

Dnešní mládež se z tohoto důvodu nazývá síťovou generací, elektronickou generací, nebo také digitální generací. Nikdy v historii děti a dospívající nekonzumovali tolik mediálních objektů, netrávili nad nimi tolik času jako dnes a ani neměli k dispozici takové množství mediálních technologií. Je prokázáno, že . Zároveň také nikdy nebylo s tímto mediálním chováním dětí a mládeže spojeno tolik obav a také problémů.

data

Zahlceni médii

Současné děti a dospívající jsou generace zaplavena médii. Je zcela běžným standardem, že výbava dnešní mladé generace obsahuje již u malých dětí mobilní telefon, přehrávač hudby, rádio a později u dospívajících dětí také počítač, nebo alespoň notebook. Čas, který mladí lidé stráví nad médii, jim potom zabírá veškeré jejich volno. Více času ve svém životě tráví současné děti a dospívající mládež potom už pouze spánkem. Podle posledních výzkumů, které se prováděly ve Velké Británii a Německu, je doloženo, že internet začal být mezi lidmi vnímán jako nejdůležitější médium. Absenci internetu by mladí lidé prožívali mnohem hůře než absenci televize. Zrovna tak tyto výzkumy ukazují, že ještě mnohem hůře, než absenci internetu, by děti a dospívající mládež postrádaly mobilní telefon.

fotbal

Do které kategorie patří vaše děti?

Existuje šest kategorií uživatelů internetu:
Ø Málo riskující nováčci
Ø Mladí networkeři
Ø Umírnění uživatelé
Ø Riskující průzkumníci
Ø Intenzivní hráči
Ø Zkušení networkeři