Řízení projektů aneb project management


Zajímá vás, co vlastnÄ› znamená termín project management? Do Äeského jazyka je možné daný výraz pÅ™eložit jako řízení projektů. Jde vlastnÄ› o naplánování a organizaci nÄ›jaké složitÄ›jší a vÄ›tÅ¡inou jednorázové Äinnosti, kdy musí být, co nejefektivnÄ›ji dosaženo stanovených cílů. Dále je také urÄen Äasový limit, kdy by mÄ›l být projekt co nejúÄinnÄ›ji dokonÄen. Stanovují se i finance, které mohou být na realizaci daného projektu využity, opÄ›t by tato Äástka nemÄ›la být pÅ™ekroÄena díky efektivnímu naplánování projektu. Hlavním cílem project management je dosažení nÄ›jakých významnÄ›jších a důležitých zmÄ›n.

ÚÄastníci na project managementu

Project management není zrovna lehkou Äinností a naplánovat řízení nÄ›jakého projektu nemusí také umÄ›t každý. Proto je důležité, aby se touto Äinností zabýval vždy nÄ›jaký tým odborníků, který ví, co dÄ›lá a jak na to. Důležitá je opravdu kvalitní práce tohoto projektového týmu. Tento tým je veden manažerem, který musí mít samozÅ™ejmÄ› velmi bohaté zkuÅ¡enosti. Pak už úÄinnému sestavení řízení projektů nic nebrání.