Plácání po zadku se dnes neodpouští

Výchova dnešních dětí se razantně změnila od dřívějšího stylu, kdy se dětem dalo občas i na zadek. Společnost v dnešní době hledí na jakékoliv fyzické (i když nevinné) napadení dítěte jeho rodičem negativně a v mnoha ohledech reaguje přehnaně.

A jestli si říkáte, že do toho lidem nic není, raději si příliš nevyskakujte. Nikdy totiž nevíte, kdy vám u dveří zazvoní sociální pracovnice, která vás bude mít na seznamu rodičů, kteří trestají své dítě.
rozrušení ženy

        Není bitka jako bitka

Naše babičky tvrdily a jsou pořád přesvědčené o tom, že nevinné plácnutí dítěte po zadku, když provede něco, co se nesmí, nikdy nikomu neublížilo ale naopak – jenom pomohlo.

Rozdíl mezi pohledem na fyzické tresty v předchozích letech a dnes, se značně liší. Jestli je to spíše moderní než výchovné, nelze přesně určit, ale jedno je jisté, dovolit si sáhnout na vlastní dítě před zrakem jiných lidí, se jednoduše nevyplácí.

Pod pojmem týrané dítě, se rozumí zcela jiný případ. Není každá „bitka“ stejného kalibru, ale připravte se na to, že s něčím takovým – dnes už argumentovat vůbec nemůžete.
dívka na bobku

        Proč je dítě nadřazenější než rodič?

Z dnešního pohledu potřeb, které jsou pro dítě nevyhnutelné, se dítě dává na první příčku toho, kdo o všem rozhoduje. Rodiče tak nejen klesají z pohledu staršího (tedy chytřejšího) jedince, ale rovněž ztrácí veškerý respekt a postavení autority, kterou si vybudovali.

Z toho důvodu se způsob výchovy, kdy se dítěti ve všem ustupuje, vymyká mnoho rodičům zpod kontroly a z jejich dětí se stávají nezvladatelní uličníci, na které se nesmí vztáhnout ruka.

Tím pádem si s nimi neporadí ani další autority, které s nimi přichází do styku denně. Jedná se o učitelé mateřské školky nebo školy. Dříve měly děti větší úctu k někomu, kdo se jich snaží něčemu přiučit a něco jim vysvětlit. Teď se žádné pokory a slušnosti opravdu nedočkáte a má na tom velký podíl viny i to, že rodiče ustupují svým dětem v každém ohledu.