České a moravské lázeňství z odlišného úhlu pohledu

Mariánské Lázně

Lázeňské domy, kolonáda, lékařské procedury zábalů, inhalací, vodoléčby, masáží, oxygenoterapie, pitné kúry, zábalů, koupelí, to vše je v Mariánských Lázních doslova cítit na každém kroku. Zcela uniknout se tomu nedá, a to ani v zimě, neboť toto město dýchá velmi zvláštní atmosférou, typickou pro oblast západočeských lázní na rozhraní Tachovska a Karlovarska. Zdejší krajina je velmi řídce osídlena, není zasažena průmyslovou výrobou a chemickými zplodinami a je považována za jednu z nejčistších v České republice. Možná si vybavíte velmi známou značku jogurtů Hollandia, jejichž hlavní surovinou je mléko nikoliv z Holandska, nýbrž od krav pasoucích se právě nedaleko odtud, na pastvinách v okolí obce Otročín.
fontána v parku
A Mariánské Lázně, to nejsou jen parkové zóny lákající na procházky, ale i vyhlášený skiareál se třemi sjezdovkami a historickou kabinkovou lanovkou. O lyžování je zde značný zájem, sjezdovky jsou pravidelně upravovány s dostatkem technického sněhu s příměsí toho přírodního, pokud přeje počasí.
lehátka v lázních

Luhačovice a Vincentka

Luhačovice se nachází ve velice zvláštní geologické lokalitě. Jistě, že je lázeňská oblast velmi působivá a malebná, což nepochybně přispívá k příjemnému pocitu lázeňských hostů. Zajímavější je však právě ona geologická historie hlubinného podloží, odkud jsou čerpány velmi vzácné a jedinečné termální prameny. Tím nejznámějším je Vincentka. Možná ji znáte z obchodní sítě, je totiž běžně dostupná, stáčená do tmavých skleněných lahví. Pokud jste ji ještě neochutnali, vězte, že vás může ta nepříjemná pachuť dokonce odradit, připomíná totiž jodovou tinkturu, ten typický odér jodové desinfekce nanášené těsně před vpichem jehly s injekční stříkačkou v lékařských ordinacích.
mlýnská kolonáda
Podstatné je však chemické složení Vincentky. Obsahuje značné množství jódu, řadu minerálních látek, optimální poměr sodíku a draslíku. Ideální poměr zásadních kationtů obsažených ve Vincentce je velmi dobře snášen lidmi bez rozdílu věku, k čemuž přispívá i osmotický tlak, který se téměř shoduje s tlakem lidské krve. Pravidelné pití Vincentky (denně postačí pouhá jedna polévková lžíce) doplňuje chybějící hladinu jódu a mnoha vzácných stopových prvků, jejichž nedostatek je jednou z příčin civilizačních chorob obyvatel Česka. Mimochodem, víte, že právě magnézium a jód jsou dva prvky Mendělejevovy tabulky, které jsou ve stravě současné středoevropské populace nedostatkové?