Ekologické obalové materiály by měly mít přednost

Postoj k životnímu prostředí se postupně začíná měnit v každém z nás. Uvědomujeme si, že planety Země je uzavřený ekosystém, a že každá negativní událost má vliv na celek, ať už se provádí na kterémkoli konci světa. V této souvislosti vás jistě napadne kácení amazonských pralesů nebo znečišťování oceánů průmyslovým odpadem, ale to není vše. Jednou z cest, jak podpořit úsilí o ozdravení planety a zachování přírody pro budoucí generace, je využívání druhotných surovin a minimalizace zátěže pro přirozené přírodní procesy.

kartonové krabice

Stoprocentní recyklovatelnost

Recyklovatelné suroviny by měly mít přednost před těmi ostatními, i co se týče obalových a výplňových materiálů. Které z nich jsou tedy vhodné pro běžné použití v logistice?

Flexi a bublinková fólie – Pružná tenká fólie a klasická fólie s bublinkami dnes hrají v tomto odvětví prim. Neobejde se bez nich žádná stěhovací firma a většina e-shopů, které denně rozesílají zboží zákazníkům napříč celou republikou, a pochopitelně i do zahraničí. Obě se vyrábí z nízkohustotního polyetylenu (označení LDPE) a ten je plně, bezezbytku recyklovatelný. Pokud dáte přednost flexi fólii, ta dokonce šetří výrobní náklady na klasický ekologický obalový materiál (sáčky a pytle) až téměř o polovinu.

bublinková fólie

Recyklační řetěz však není nekonečný a po několika procesech recyklace se plasty nakonec ocitají ve spalovnách. Jistou úlevou pro životní prostředí je papír, ovšem zde zas berme v potaz (kromě recyklátu) výrobu papíru z dřevité hmoty a ta vyžaduje v papírenském průmyslu více paliv (např. zemního plynu), než výroba plastů.

V každém případě, ať už si zvolíte balit zboží nebo předměty při stěhování do papírového kartonu, kartonové střiže, do bublinkové fólie, tělísek Flo-pak nebo flexibilní tenké LDPE fólie, nevyhazujte tyto materiály do kontejneru se směsným odpadem a podpořte recyklační řetěz.